giảm giá hosting lên tới 45%
Vì sao lại được tạo website miễn phí?

Tạo website miễn phí (taowebsitemienphi.vn) sẽ khai thác quảng cáo đối với các gói web miễn phí để bỏ quảng cáo vui lòng lựa chọn các gói phía dưới
 • Web free 1
 • Mua Hosting tặng website
 • 960,000 đ / 1 năm
 • Hosting dùng tại: VMMS
 • Dung lượng: 1,000 Mb
 • Băng thông: 30,000 Mb
 • Quảng cáo: Không
 • Designed by VMMS: Có
 • Chọn gói này
 • Web free 2
 • Phí bỏ quảng cáo theo năm
 • 200,000 đ / 1 năm
 • Hosting: Khách hàng cung cấp
 • -
 • -
 • Quảng cáo: Không
 • Designed by VMMS: Có
 • Chọn gói này
 • Web free 3
 • Phí bỏ quảng cáo một lần
 • 800,000 đ / 1 lần
 • Hosting: Khách hàng cung cấp
 • -
 • -
 • Quảng cáo: Không
 • Designed by VMMS: Có
 • Chọn gói này
 • Web Free 4
 • Mua website độc quyền một lần
 • 1,500,000 đ / 1 lần
 • Hosting: Khách hàng cung cấp
 • -
 • -
 • Quảng cáo: Không
 • Designed by VMMS: không
 • Chọn gói này
Bỏ Designed by VMMS... xem chi tiết tại: Dịch vụ cộng thêm >>

Xem tất cả kho giao diện

Mẫu P01001 - Xem demo

Mẫu P01002 - Xem demo

Mẫu p03001 - Xem demo

Mẫu P04001 - Xem demo

Tên miền giá rẻ, hosting giá rẻ 9.6 10 15284